poniedziałek, 18 maja 2015

III Rajd Motocyklowy Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej. Augustów – Mikaszówka – Giby – Suwałki 29-30 maja 2015 r

III Rajd Motocyklowy Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej. 

Augustów – Mikaszówka – Giby – Suwałki 29-30 maja 2015 r

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie (piątek-sobota)

Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej (niedziela)

Współorganizatorzy:

Parafia w Mikaszówce

Gmina Płaska

Stowarzyszenie „Leśni”

Oddział IPN w Białymstoku

Komandor Rajdu:

Leszek Rysak (SMMRK, leszek.rysak@rajdkatynski.com)


PROGRAM:

29.05.2015 r. – piątek

Mikaszówka:

od godz. 19.00 - rozlokowanie motocyklistów w budynku i na terenie plebanii w Mikaszówce.

godz. 21.00 - Apel Jasnogórski

godz. 22.00 - projekcja filmu J. Petryckiego o Obławie Augustowskiej: „A może o tym nie wolno mówić?”

30.05.2015 – sobota

Augustów:

godz. 8.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych (ul. Portowa), na symbolicznych grobach Ofiar Obławy Augustowskiej na augustowskim cmentarzu (ul. Zarzecze) oraz pod Domem Turka (dawne PUBP, ul. 3 Maja 16).

godz. 9.30 - na augustowskim rynku rozpoczęcie Motocyklowej Gry Historycznej.

Mikaszówka:

godz. 16.30-17 - powrót grup motocyklowych z Gry z terenu objętego Obławą Augustowską.

godz. 17.00 - nabożeństwo majowe w intencji Ofiar Obławy Augustowskiej.

godz. 18.00-19.00 - przejazd (ok. 10 km) i zapalenie zniczy pod krzyżem, który odsłoniliśmy rok temu w czasie rajdu w miejscu bitwy nad jeziorem Brożane, pomnikiem Powstańców Styczniowych na uroczysku Płaskie oraz na grobie Witolda Pieleckiego „Żwirki” na cmentarzu w Mikaszówce.

godz. 20.00 - ognisko, podsumowanie Motocyklowej Gry Historycznej.

31 maja 2015 – niedziela

Mikaszówka:

godz. 10.00 - wyjazd z Mikaszówki do Gib.

Giby:

godz. 11.00 - Msza Św. w intencji Ofiar Obławy Augustowskiej pod Krzyżem w Gibach.

Suwałki:

godz. 13.00 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod dawnym PUBP w Suwałkach (ul. Kościuszki 78).

godz. 13.30 - spotkanie z Ks. Stanisławem Wysockim i przedstawicielami Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

ok. godz. 15.00 – zakończenie III Rajdu Motocyklowego Śladami Obławy Augustowskiej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 28.05.2015. Zgłaszając uczestnictwo proszę podać:

imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;

telefon kontaktowy;

adres elektroniczny do korespondencji;

markę/i i model/e motocykla.

Nocujemy w Mikaszówce (Kościół pw. Św Marii Magdaleny, 16-326 Mikaszówka, GPS: 53.890705, 23.396215) w namiotach lub w budynku starej parafii na podłodze (konieczne co najmniej materace/karimaty i śpiwory).

Przyjeżdżamy na motocyklach udekorowanych biało-czerwona flagą.

Każdy uczestnik otrzyma rajdowy znaczek i nalepkę na motocykl.

Organizatorzy zapewniają wrzątek i „coś” do pieczenia na ognisko. Pozostałe wyżywienie w czasie Rajdu jest w gestii uczestników.

Patrole wyruszające na trasę Motocyklowej Gry Historycznej powinny mieć ze sobą przynajmniej 1 telefon komórkowy (tzw. smartfon) umożliwiający fotografowanie i wysyłanie MMS-ów oraz nagrywanie głosu (dyktafon).

Mile widziane aparaty fotograficzne i kamery. 

Sugerujemy, aby motocykliści byli zaopatrzeni w mapę okolic Augustowa (sam GPS może nie wystarczyć) oraz notatnik.

Organizacja III Rajdu Motocyklowego Śladami Obławy Augustowskiej nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr 223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.

Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.

Wpisowe: 50,- PLN (wpłaty po dołączeniu do Rajdu w Mikaszówce).

Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych o III Rajdzie Motocyklowym Śladami Obławy Augustowskiej.